Videon

Exempel på programmering av ERGO-DigiStick:

justering av begynnelse- och maxhastigheten