04.04.2016

Två nya modeller av ERGO-DigiStick: PLUS och PRO

Nu har vår populära ERGO-DigiStick joystick fått två uppföljare. ERGO-DigiStick PLUS och ERGO-DigiStick PRO.

ERGO-DigiStick PLUS ser utvärtes likadan ut som sin föregångare, men innuti finns det ny elektronik med nya funktioner. PLUS-modellen är värme- och spänningskompenserad. Det här innebär i praktiken att rörelsehastigheterna hålls konstanta även om systemspänningen skulle variera under dagen och trots att magnetspolarna vid styrventilen blir varma.

ERGO-DigiStick PRO är fysiskt mindre än sina syskon. Potentiometrarna bytts ut till HALL-teknologi (styrning med hjälp av magneter). PRO-modellen är också värme- och spänningskompenserad.

Gå till "Nyheter"