SÄHKÖOHJAUKSEN EDUT

Sähköisen esiohjauksen edut:

  • Ohjaamoon ei tarvitse tuoda raskasta ohjausventtiiliä tai paineellista öljyä hydrauliesiohjauskahvojen myötä

  • Sähkökahvat on helppo sijoittaa ja niiden ohjauskaapelit on helppo tuoda ohjaamoon sekä irrottaa tarvittaessa.

  • Elektroniikka suo laajat mahdollisuudet ohjauksen mukauttamiseen käyttökohteen tarpeiden mukaan, esimerkiksi liikkeen aloitus ja lopetus pehmennyksen muodossa.

 

ERGO-DigiStick kahvojen erityisominaisuuksia:

  • Kaikki tarvittava elektroniikka on suojassa kahvan sisällä.

  • Käsi asettuu luonnolliseen asentoon kahvan päälle, ilman että ranne kiertyy.

  • Kahvan kolmatta propotoimintaa ohjaava peukalorulla sijaitsee peukalolle luonnollisessa paikassa.

  • Liikenopeuksien, liikeratojen ja pehmennysramppien säätämiseen ei tarvita tietokonetta, vaan säädöt suoritetaan kahvan A ja B painonappien avulla, ohjekirjan mukaan.

  • Käyttökohteen mukainen ohjelma (etukuormain/metsäkuormain) voidaan muuttaa edellä mainituilla nappuloilla.

Sähköohjauksen toimintaperiaate

Edelleen suurin osa maatilakuormainten ohjausventtiileistä ovat ns. ympäripumppaavia. Tämä tosiasia edellyttää kuormaimen ohjausventtiililtä erityistä tarkkuutta, varsinkin kun ohjataan useampaa liikettä yhtä aikaa.

Kun ohjausventtiilin läpi virtaavaa öljyvirtausta ryhdytään kuristamaan karaa siirtämällä ja samaan aikaa avaamaan öljylle tietä sylinterin paine puolelle ja vielä sylinterin paluu puolelta tietä tankkiin, kaikkien paineiden vaikuttaessa toteutuvaan virtausmäärään, voidaan hyvin ymmärtää että kun tämä tapahtuma kahdennetaan tai jopa kolminkertaistetaan, ohjaamalla useampaa liikettä yhtä aikaa,  vaatii se ohjausventtiililtä hyvin suunniteltuja ominaisuuksia.

Karojen siirtämisessä, jo millimetrin osat, suuntaan tai toiseen, saavat syntyvissä paineissa ja niiden myötä öljyvirtauksissa aikaan merkittäviä muutoksia, eli jokin liike pysähtyy toisen liikkeen rynnätessä liian suurella nopeudella.

Käsivipuventtiileissä ja myös hydraulisessa esiohjaus venttiileissä on käden ja karan välillä suora yhteys, jolloin hallittu yhteisajo vaatii ”millimetrintarkkaa” otetta. Taitava kuljettaja pystyy tuon tekemään aikansa, mutta tarkkuus vaatii hintansa väsymisenä tai otteen herpaantumisena.

Sähköisellä esiohjauksella tuon yhteyden, käden ja venttiilin karan välillä, voi ”räätälöidä” niin, että karojen tarkka asemointi toisiinsa verrattuna saavutetaan helposti kahvan liikeradan alkupään ”venytetyn” pituuden vuoksi. Karan ollessa reilusti auki ei pienellä avautuman muutoksella ole merkitystä virtaukseen, joten liike kahvan liikkeeseen verrattuna on suuri. Niin sanottu logaritminen muutos (vipuventtiilillä lineaarinen muutos) Elektroniikka mahdollistaa myös ns. rampit eli alku kiihdytykset ja loppuhidastukset, jotka tekevät kuormaamisesta sujuvaa ja puomistoa säästävää.