Työstötekniikka

Suurin syy työstökoneiden kulumiselle ja toimintahäiriöille on leikkuunnesteessä oleva hienojakoinen lastuamisjäte.

Magnom suodatustekniikka antaa täysin uudenlaiset mahdollisuudet leikkuu- ja jäähdytysnesteiden suodattamiselle.

Magnom suodatin poistaa jopa alle 1 mikronin likapartikkelit, kun lakanasuodattimella saadaan korkeintaan 40 mikronin suodatustarkkuus.

Magnom suodatin puhdistetaan kertyneestä liasta, joka hävitetään lastuamisjäänteen ohella. Magnom ei muodosta kalliisti hävitettävää ongelmajätettä.

 • Pidentää koneen käyttöikää

 • Takaa häiriöttömän toiminnan

 • Vähentää työkalukuluja

 • Pidentää leikkuunnesteen käyttöikää

 • Parantaa työstöjälkeä

 • Suojaa korkeapainepumppua

 • Suodattaa tehokkaasti myös valuraudan grafiitin

Leikkuunnesteiden suodattamiseen soveltuvat:

 • Steel 5''

 • Clear 5''

 • Clear 10''

 • Clear 20''

 • Blue 20''

 • RST 20''

 • Mittatilaus RST 20''

 • Process Unit

 • Multi Round Process Unit